Saturday, June 12, 2010

Хамгийн хуучин шаахай 5000 жилийн настай

Бүдүүлэгдүү, гэхдээ хад чулуутай газраар явахад тохиромжтой арьсан гутлыг 5,5 мянган жилийн өмнө Арменийн уулаар явж байсан хүмүүс өмсөж байсныг Ирландын Коркийн их сургуулийн эрдэмтэд тогтоолоо. Тэр нь шинжлэх ухаанд мэдэгдэж байгаа хамгийн эртний арьсан оёмол гутал юм. Олдворын насыг арьс болон түүнд чихсэн байсан хуурай өвсөнд хийсэн шинжилгээгээр тогтоожээ. Тэд энэ шаахайн нас нь 5387-5637 жилийн хоорондынх гэж үзлээ. Эрдэмтэд Армяны агуйд хийсэн малтлагаас олсон энэ гутлыг шинжлэх ухааны томоохон амжилт гэж үзээд малтлагаа цаашид үргэлжлүүлнэ гэжээ.