Thursday, December 9, 2010

Shanghai Guoxue Last Design Co.,Ltd.

Shanghai Guoxue Last Design Co.,Ltd. is a technological enterprise invested by one of the most famous last designers Mr.Chen Guoxue. Recent years we have imported complete sets of computer numerical control equipments, CAD software and technology from Italy, and we are able to produce about 300 thousand high-grade plastic every year. With great ability of design we can develop fashionable lasts constantly to satisfy varied customers' demands throughout the world. We can make promise that our quality is as good as those of Italian well-know last companies.

Saturday, June 12, 2010

Хамгийн хуучин шаахай 5000 жилийн настай

Бүдүүлэгдүү, гэхдээ хад чулуутай газраар явахад тохиромжтой арьсан гутлыг 5,5 мянган жилийн өмнө Арменийн уулаар явж байсан хүмүүс өмсөж байсныг Ирландын Коркийн их сургуулийн эрдэмтэд тогтоолоо. Тэр нь шинжлэх ухаанд мэдэгдэж байгаа хамгийн эртний арьсан оёмол гутал юм. Олдворын насыг арьс болон түүнд чихсэн байсан хуурай өвсөнд хийсэн шинжилгээгээр тогтоожээ. Тэд энэ шаахайн нас нь 5387-5637 жилийн хоорондынх гэж үзлээ. Эрдэмтэд Армяны агуйд хийсэн малтлагаас олсон энэ гутлыг шинжлэх ухааны томоохон амжилт гэж үзээд малтлагаа цаашид үргэлжлүүлнэ гэжээ.